Nomos

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.nomos.pl jest Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25/3u, 31-271 Kraków.
 2. Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  • sklep internetowy umieszczony na witrynie www.nomos.pl
  • email: nomos@nomos.pl
  • telefonicznie 12 626 19 21
 2. Zamówienia zagraniczne prosimy składać drogą emailową lub telefoniczną. Zamówienia zagraniczne złożone przez sklep internetowy nie będą realizowane.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są w zakładkach „Koszty dostawy” oraz „Płatności” znajdujących się w dolnym menu strony internetowej. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).
 5. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania przesyłki w wydawnictwie (do pięciu dni roboczych) + czas dostawy przez Pocztę Polską. Szczegóły dostępne są w zakładce „Czas realizacji zamówienia„, znajdującej się w dolnym menu strony.
 6. Cenniki i katalogi umieszczone na witrynie lub sklepie internetowym należy, w razie wątpliwości, traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień.
 7. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po zalogowaniu się użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym na witrynie.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu.
 9. Umowy zawierane w sposób określony w pkt. 6 są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia (oświadczenia woli zawarcia umowy), z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zatrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiazań nakładanych przez umowę. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

III REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.
 2. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 3. W razie wątpliwości, zdjęcia i obrazy produktów nie stanowią wiernego odzwierciedlenia wyglądu produktów. Zapewnienia dotyczące właściwości towaru odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym użytkowania towaru danego rodzaju w typowych uwarunkowaniach. W szczególności zapewnienia dotyczące właściwości towaru mogą nie być spełnione w przypadkach uwarunkowanych indywidualnie.
 4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. Niektóre książki (dotyczy wydanych w latach ubiegłych) noszą ślady magazynowania, gdy są one znaczące informujemy o tym klienta, gdy zdecyduje się na zakup – udzielamy rabatu od ceny widocznej na stronie internetowej.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.