Nomos

Systemy społeczne

Niklas Luhmann

„Udostępnione obecnie Czytelnikowi polskiemu dzieło Niklasa Luhmanna Systemy społeczne jest nie tylko jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych dzieł tego socjologa i prawnika, lecz także jedną z najbardziej wpływowych pozycji w zakresie socjologii systemów społecznych. Prezentacja tej książki w języku polskim umożliwi pogłębioną dyskusję nad dorobkiem tego autora, kluczowej postaci w socjologii, niezwykle innowacyjnym i odkrywczym, chociaż kontrowersyjnym, autorem wielkiej liczby prac poświęconych teorii systemów. […]

Celem analiz Niklasa Luhmanna było stworzenie ogólnej teorii systemów społecznych, a zatem takiej teorii, która pozwoliłaby wyjaśnić wszystkie zjawiska społeczne, niezależnie od ich złożoności oraz skali. Przedmiotem tej teorii jest także sama teoria społeczeństwa. A zatem, ogólna teoria systemów społecznych jest też metateorią, w której skład wchodzą teorie cząstkowe: począwszy od teorii polityki, gospodarki czy prawa, po teorię sztuki czy miłości. Teoria taka ma stanowić, zgodnie z zamierzeniami jej autora, podstawę socjologii jako nauki oraz podstawę badań socjologicznych, «uniwersalną teorię socjologiczną»”.

prof. Grażyna Skąpska, ze wstępu do wydania polskiego

69.00  48.30 

21 w magazynie