Nomos

Ruchy miejskie w Polsce

Paweł Kubicki

Książka otrzymała I nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich przyznawaną przez Sekcję Socjologii Miasta PTS. 

(https://europeistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/-/journal_content/56_INSTANCE_d6g5nsPZYkf3/3458728/147830406)

Czytelnik dostaje do ręki pogłębioną analizę procesu kształtowania się ruchów miejskich w Polsce, przeprowadzoną w odniesieniu do teorii, a co najważniejsze – na podstawie badań własnych autora. Moje uznanie budzi szczególnie (meta)socjologiczna analiza dyskursu związanego z ruchami miejskimi w Polsce. Mamy do czynienia z tożsamościami niejednolitymi, więc tym większy był trud autora, aby w amorficznych narracjach odnaleźć cechy wspólne i dokonać sensownych uogólnień. Z tego zadania Paweł Kubicki wywiązał się znakomicie

Z recenzji dra hab. Macieja Kowalewskiego, prof. UŚ

Książka Pawła Kubickiego Ruchy miejskie w Polsce  jest jedną z niewielu zwartych prac zajmujących się fenomenem aktywizmu miejskiego. Nie znaczy to, że publikacji na ten temat jest mało (w formie artykułów jest ich zapewne kilkadziesiąt), ale problematyka ta nie doczekała się wielu znaczących prób syntezy polskich autorów. Parafrazując powiedzenie: ‘im dalej w las, tym więcej drzew’, książka jest tym lepsza, im bardziej wchodzi w niuanse narracji wprowadzanej przez aktywistów.

Z recenzji dra hab. Marka Nowaka, prof. UAM

Dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ – socjolog i antropolog kultury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, a także czterech książek poświęconych tej problematyce: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamość (2010), Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: How the ECOC competition changed Polish cities (2020).

10.00 

41 w magazynie