Nomos

Publiczny i prywatny obraz bliskich związków

Anna Kwak, Mariola Bieńko

Książka Anny Kwak i Marioli Bieńko Publiczny i prywatny obraz bliskich związków to studium bardzo dobrze łączące znajomość prac teoretycznych z analizą materiału empirycznego uzyskanego w trakcie prowadzonych przez Autorki badań. Temat przewodni książki stanowi bliskość interpretowana z dwóch perspektyw: pierwszej ograniczonej do prywatnych, bardzo osobistych czy wręcz intymnych relacji z partnerem/partnerką i drugiej uwzględniającej relacje pary z bliższym i dalszym światem zewnętrznym (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi).

Przedstawione przez Autorki analizy są dobrze udokumentowane, zostały też zaprezentowane na szerszym teoretycznym tle. Praca wskazuje na świetną znajomość aktualnych badań i literatury naukowej ma temat bliskości, intymności, przemian rodziny i relacji w ponowoczesnym społeczeństwie.

Z recenzji prof. Beaty Łaciak

Przyjęta przez Autorki perspektywa pozwala nie tylko spojrzeć na to, czym są dzisiaj związki intymne, ale prezentuje mikroświat, w którym jak w soczewce skupiają się szersze procesy społeczne.

Praca pobudza do dyskusji i szerszych refleksji. Wartością badań jest nie tylko prezentacja sposobów myślenia współczesnych Polaków o bliskich związkach oraz zasad organizowania i podtrzymywania relacji intymnych – zjawisk kluczowych dla zrozumienia, jak i dlaczego społeczeństwa się zmieniają, ale przede wszystkim zaproszenie do dyskusji o realnym kształcie społeczeństwa polskiego i refleksji, w jakim stopniu lokuje się ono „pomiędzy”: pomiędzy tradycją a ponowoczesnością, pomiędzy instytucjonalnością a refleksyjnością.

Z recenzji dr hab. Iwony Przybył, prof. UAM

Kwak Anna – profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne pole zainteresowań badawczych obejmuje przemiany małżeństwa i rodziny oraz rozwój ich alternatywnych form. Autorka prac: Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych (1990); Rodzina i jej przemiany (1994); Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie (współautor A. Mościskier, 2002); Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja (2005); Gender regimes in transition in Central and Eastern Europe (współautor G. Pascall, 2005); Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietnie), kohabitacje, LAT (2014); Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? Socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych (współautorski M. Bieńko i M. Rosochacka-Gmietrzak, 2017).

Mariola Bieńko – profesor UW, dr hab. w zakresie nauk socjologicznych, pracuje w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspertka w projektach i programach naukowo-badawczych oraz kampaniach społecznych. Autorka, współautorka i współredaktorka licznych publikacji w języku polskim i angielskim, recenzentka artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

Original price was: 47.00 zł.Current price is: 10.00 zł.

45 w magazynie