Nomos

Przyjaźń w okresie dorastania w perspektywie psychologii rozwoju

Magdalena Żurko

Magdalena Żurko jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Psychologii Rozwoju Instytutu Psychologii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju w okresie dorastania, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz  psychologii rodziny. Jest autorką licznych publikacji na temat stosowania metod jakościowych związanych z humanistycznymi nurtami w psychologii. Pracuje także jako doradca rodzinny oraz współpracuje ze stowarzyszeniem „Adopcyjni.pl.”. Za działalność w opozycji demokratycznej odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Magdalena Żurko podejmuje istotny dla życia we współczesnym świecie temat przyjaźni i rozważa go wieloaspektowo w odniesieniu do okresu dorastania. Charakterystyczna dla XXI wieku tendencja dążenia do samorealizacji przy jednoczesnym zaznaczaniu potrzeby izolowania się (moda na bycie singlem) skłania do pokazania rozwijającej roli przyjaźni. Jak wyraża się metaforycznie autorka, przyjaźń „stanowi unikalne środowisko rozwoju”.

Z recenzji p. prof. dr hab. Marii Kielar – Turskiej

Książka dotyczy bardzo ważnego z punktu widzenia rozwoju w okresie dorastania zagadnienia, jakim jest przyjaźń. Należy podkreślić, że w polskiej literaturze psychologicznej jest bardzo mało zarówno prac teoretycznych, jak i badań empirycznych na ten temat. Książka wypełnia więc istotną lukę, jeśli chodzi o polskie opracowania na temat przyjaźni w okresie dorastania. Może być ona przydatna dla szerokiego kręgu odbiorców: studentów, psychologów praktyków, nauczycieli, rodziców i samej młodzieży.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz

47.00  32.90 

27 w magazynie