Nomos

Pigułka niezgody. Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej a władza nad seksualnością kobiet

Idalina Odziemczyk 

Tematyka publikacji: reprezentacje społeczne, dyskurs prasowy, władza, seksualność, antykoncepcja awaryjna. 

Recenzowana praca jest interesującym studium teoretyczno-empirycznym, analizującym polskie spory wokół dopuszczalności antykoncepcji awaryjnej, zwanej pigułką „dzień po”. Temat jest ciekawy i niebagatelny; przy obecnym upolitycznieniu wszystkiego, co wiąże się u nas z seksem – przedstawienie i obiektywna analiza różnych, zogniskowanych wokół antykoncepcji awaryjnej stanowisk, jest pracą zasługującą na uwagę. Bardzo szerokie naświetlenie problemu, uwzględniające stanowiska różnych środowisk, sprawia, że mamy do czynienia z kompleksową analizą argumentów i mechanizmów zmierzających do egzekwowania władzy nad kobietami i ich seksualnością

 

Z rec. prof. dr hab. Antoniny Ostrowskiej

 

Książka ma szansę zainteresować wiele środowisk. Będzie bardzo cenną lekturą dla badaczy zajmujących się problematyką gender studies i studiów nad seksualnością, ale może być też ciekawa dla szerszych kręgów – osób interesujących się edukacją seksualną oraz odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w tym zakresie

 

Z rec. dr hab. Katarzyny Zielińskiej, prof. UJ

Idalina Odziemczyk jest absolwentką socjologii Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się szeroko pojętym funkcjonowaniem języka w sferze zdrowia i seksualności. W 2019 roku otrzymała nagrodę pierwszego stopnia w konkursie im. Floriana Znanieckiego organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Obecnie, jako doktorantka, w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ pracuje nad projektem „Społeczne reprezentacje szczepień a zachowania zdrowotne w perspektywie cyklu życia – implikacje dla tworzenia behawioralnych polityk publicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM-19. Jest członkinią RC 25 Language & Society International Sociological Association.

Original price was: 44.76 zł.Current price is: 10.00 zł.

33 w magazynie