Nomos

Obywatelska polityka edukacyjna. Koprodukcja i współtworzenie

Anna Ciepielewska-Kowalik

Podjęte przez Annę Ciepielewską-Kowalik kwestie związane z obywatelską polityką edukacyjną i jej szczególnymi formami: koprodukcją i współtworzeniem, są unikatowe w polskim dyskursie i równocześnie bardzo ważne w świetle współczesnych trendów w polityce publicznej oraz wyzwań cywilizacyjnych. Jej książka jest wartościowym studium teoretyczno-empirycznym na temat koprodukcji i współtworzenia w obywatelskiej polityce, o dużym potencjale wyjaśniającym oraz inspirującym do zmian w tej dziedzinie.

Z recenzji dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK

W Polsce pierwsze teksty na temat koprodukcji ukazały się dopiero na początku minionej dekady, wcześniej problematyka ta była całkowicie nieobecna. Bez wątpienia, koncentrująca się na edukacji i polityce edukacyjnej, monografia Anny Ciepielewskiej-Kowalik mogłaby się stać pracą przełomową. Z jednej strony wchodzący tu w grę obszar działań jest na tyle szeroki i zróżnicowany, by miały szanse występować w nim wszelkie formy praktyk koprodukcyjnych. Z drugiej strony waga edukacji jest tak duża, że sama z siebie budzi obywatelskie zainteresowanie, wykraczające poza poziom naturalnej troski rodziców o swoje dzieci. Zatem już sam zamysł badawczy autorki to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

Z recenzji dra hab. Tomasza Kaźmierczaka

Anna Ciepielewska-Kowalik – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Prowadzi badania w obszarze polityk publicznych, trzeciego sektora, przedsiębiorczości społecznej, zarządzania publicznego i edukacji. Kierownik krajowych projektów badawczych (finansowanych m.in. przez NCN) oraz koordynator w polskich zespołach w projektach międzynarodowych Komisji Europejskiej, OECD, EMES, EURICSE, COST. Laureatka w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie polityki społecznej (2013). Jej monografia naukowa Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej (2016) otrzymała wyróżnienie w konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, w tym wydanych przez wydawnictwa zagraniczne (m.in. Routledge, SAGE). Członek krajowych i międzynarodowych sieci badawczych (PTPS, CIRIEC, IRSPM, ISTR, EMES). W EMES w latach 2015–2019 pełniła funkcję członka zarządu, a od 2021 roku w ramach tej organizacji kieruje grupą tematyczną ds. Europy Środkowo-Wschodniej.

60.00  42.00 

21 w magazynie