Nomos

Obraz pandemii COVID-19 w zapisach podmiotowej świadomości

Joanna Wróblewska-Jachna

Książka wnosi na „plac budowy wiedzy” świeże spojrzenie, inspiruje do dyskusji i nowych pytań. Sytuacja globalnej pandemii oraz jej skutki dla życia społecznego są bezprecedensowe. Zamykanie społeczeństwa to zatrzymywanie naturalnych, niezbywalnych, immanentnych procesów stawania się życia społecznego. Nawet jeśli pozostaniemy przy pewnym metaforycznym znaczeniu tego pojęcia, ukazuje ono w sposób adekwatny niezwykłe socjologiczne zjawisko, mające różne, empirycznie weryfikowalne przejawy ograniczające metaforyczny sens „zamykania”. Projekt jest zbudowany wokół rozmów przeprowadzonych z siedmioma autorami, których obecność w literaturze socjologicznej jest widoczna i tym samym można przyjąć, że ich refleksje oraz opinie skupione wokół natury pandemicznych zmian są znaczącymi wypowiedziami o procesach społecznych i przemianach kultury oraz struktur społeczeństwa czasów zarazy.

z recenzji prof. Wojciecha Świątkiewicza

Joanna Wróblewska-Jachna: absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Angażuje się w prace polskich i międzynarodowych zespołów badających procesy zmian społecznych. Autorka ponad 50 recenzowanych publikacji zzakresu socjologii miasta, socjologii rozwoju społecznego I lokalnego. Stypendystka programu badawczego Marie Curie „Future Urban Research in Europe”. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej. Autorka i koordynatorka sieciowego projektu „CityLaBB” dotyczącego badań i innowacji społecznych. Współtwórczyni Pracowni Badań Społecznych „Miejskie Sensoria”.

Original price was: 51.00 zł.Current price is: 10.00 zł.

52 w magazynie