Nomos

Myśleć inaczej, ucząc się od globalnego Południa

Jakub Piotr Barszczewski

Książka Jakuba Barszczewskiego jest merytorycznie ważnym głosem w dyskusji wokół fundamentalnych konsekwencji poznawczych rozwoju postkolonialnych nauk społecznych. Autor przybliża polskiemu czytelnikowi nie tylko postać i dorobek intelektualny Boaventury de Sousy Santosa, lecz także aktualne teoretyczne spory dotyczące historii i epistemologicznych podstaw europocentrycznej (uniwersalistycznej) socjologii (czy szerzej nauk społecznych). Ukazuje obecne w światowej literaturze przedmiotu próby „dekolonizacji nauk społecznych” – upodmiotowienia refleksji teoretycznej ludów podporządkowanych.

Z recenzji dra hab. Andrzeja Niesporka, prof. UŚ

Jakub Piotr Barszczewski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, absolwent socjologii i filozofii UwB, tłumacz. Autor polskiego przekładu książki Boaventury de Sousy Santosa Gdyby Bóg był aktywistą praw człowieka. Członek redakcji polskiej edycji kwartalnika „Global Dialogue”. Interesuje się teorią socjologiczną, krytycznymi nurtami w socjologii oraz zwrotem w sronę globalnego Południa w myśli społecznej. Publikował również prace poruszające temat losu idei kreatywności w późnym kapitalizmie Przymus kreatywności jako źródło cierpień. Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania (Katedra 2016), Creativity as Neoliberal Self-governance („Creativity Studies” 2021).

10.00 

19 w magazynie