Nomos

Homo religiosus

Maria Libiszowska-Żółtkowska

Zawarte w publikacji teksty, zgrupowane w trzech częściach odnoszą się do wielu pól badawczych i interpretacji związanych z problematyką szeroko pojętej religijności, Kościoła i nowych ruchów religijnych, a jednak stanowią wspólną całość ze względu na spinającą je klamrę podejścia socjologicznego, neutralnego pod względem aksjologicznym i światopoglądowym. Autorka słusznie zakłada, że o autentycznej religijności Polaków nie decydują odświętne deklaracje, ani społecznie przewodnia rola Kościoła, lecz jakość życia codziennego. Przy okazji socjologicznej charakterystyki nowych ruchów religijnych Maria Libiszkowska-Żółtkowska stawia ważne pytanie o to, dlaczego ludzie poszukują innych wierzeń religijnych niż te, które przekazali im rodzice. W swoich diagnozach i interpretacjach współczesnego polskiego katolicyzmu, jawi się jako badaczka kompetentna, bardzo dobrze zorientowana w najnowszych dyskusjach teoretycznych i metodologicznych z zakresu socjologii religii, zwłaszcza zaś z socjologii nowych ruchów religijnych.

z rec. Prof. Janusza Mariańskiego 

Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – do 2019 r. kierownik Zakładu Socjologii Zmian Społecznych w IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS (2005-2013). Zajmuje się społecznymi aspektami religii, rolą i pozycją Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych, religijnością i duchowością Polaków, zwłaszcza inteligencji, zjawiskiem nowych ruchów religijnych, apostazją i konwersją religijną oraz zdrowiem i chorą w aspekcie religijnym. Autorka książek: Postawy inteligencji wobec religii (1991); Wiara uczonych. Esej socjologiczny mocno osadzony w empirii (2000); Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii (2001); Konwertyci nowych ruchów religijnych (2003); oraz trzystu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.

48.00  33.60 

9 w magazynie