Nomos

Badania fokusowe jako laboratorium wiedzy o społeczeństwie

Paweł Orzechowski

Dokonując oceny tego opracowania chcę podkreślić, że uważam je za cenne zarówno ze względu na wybór problemu, jak i sposób podejścia do niego. Zgadzam się z Autorem, że na polskim rynku wydawniczym brakuje pozycji, które w sposób wyczerpujący omawiałyby zastosowanie techniki zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach społecznych, a przede wszystkim odnosiłyby się do oceny wartości wyników uzyskanych w wyniku jej zastosowania. Z mojej perspektywy ten element publikacji uznaję za szczególnie cenny. Wysoko oceniam też pomysł wykorzystania elementów analizy dynamiki grupowej, analizy konwersacyjnej i analizy dyskursu jako technik wspierających ocenę przebiegu spotkania i możliwego wpływu elementów procesów grupowych na zebrane wyniki. To przedsięwzięcie jest bez wątpienia nowatorskie i warte upowszechnienia. Książka ma więc szanse wypełnić lukę w dostępnej w języku polskim litera- turze metodologicznej.

Z recenzji dr hab. Barbary Worek, prof. UJ

Paweł Orzechowski – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują: metodologię badań ilościowych i jakościowych, zróżnicowanie kulturowe w środowiskach lokalnych oraz komunikację i psychologię społeczną. Jest autorem i współautorem kilku artykułów naukowych, poświęconych problematyce badań fokusowych, relacji międzykulturowych, a także przemian we współczesnym społeczeństwie polskim.

Original price was: 49.00 zł.Current price is: 39.20 zł.

20 w magazynie