Nomos

Zakład Wydawniczy Nomos powstał w 1991 roku w kręgu pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na fali przemian społecznych tamtego okresu. Od tego czasu opublikowaliśmy ponad 600 książek – głównie w języku polskim, ale także w językach obcych – z zakresu takich nauk jak antropologia, filmoznawstwo, filozofia, historia, literaturoznawstwo, politologia, prawo, psychologia, religioznawstwo i socjologia.

Liczne książki, które ukazały się nakładem naszego wydawnictwa, były pomyślane jako wspierające procesy edukacyjne na wyższych uczelniach. W takiej roli planowaliśmy i widzieliśmy przede wszystkim kilka antologii: Metoda biograficzna w socjologii pod redakcją Kai Kazimierskiej, Opór i dominacja pod redakcją Agnieszki Pasieki i Katarzyny Zielińskiej, Nowe perspektywy teorii socjologicznej pod redakcją Aleksandra Manterysa i Janusza Muchy, dwutomowa antologia Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Ireny Borowik i Janusza Muchy.

Popularnością w salach wykładowych cieszą się również podręczniki, m.in: Etnologia religii Andrzeja Szyjewskiego, Historia religii Kazimierza Banka, Socjologia religii Grace Davie, Leksykon socjologii moralności pod redakcją Janusza Mariańskiego. Ciekawym i wzbudzającym żywe zainteresowanie przedsięwzięciem jest także seria „wymiarów prawa” pod redakcją Michała Dudka i jego współpracowników. Ukazały się w niej już trzy tomy: Aksjolgiczny wymiar prawaŚwiadomościowy wymiar prawa i Przestrzenny wymiar prawa.

Książki adresujemy nie tylko do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, ale też szerzej, do ambitnych, zorientowanych na humanistykę i nauki społeczne Czytelników, wszystkich tych, którzy poszukują wiedzy i zrozumienia zmian zachodzących na świecie. Szerokim gronem odbiorców cieszą się takie książki jak Bohater o tysiącu twarzy Josepha Campbella, Prawa zwierząt Davida DeGrazii czy Mitologia skandynawska w epoce Wikingów Leszka Słupeckiego.

Szczególnie cenne są prace klasyków i wybitnych specjalistów światowej sławy: Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Edwarda Lipińskiego, Antychrześcijanin Fryderyka Nietzsche, Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha Franza Brentano, Religijna melancholia Roberta Brentona oraz wiele innych, które ukazały się w nierozerwalnie utożsamianych z naszym wydawnictwem seriach, cieszących się dużym uznaniem wśród Czytelników. Warto wymienić tutaj kilka z nich:

Współczesne teorie socjologiczne

28 tomów tłumaczeń z angielskiego, francuskiego i niemieckiego kluczowych dzieł z zakresu teorii socjologicznych, które ukazały się w większości po II wojnie światowej. To naprawdę panorama myśli socjologicznej – od Alfreda Schütze’a, Heberta Blumera i Talcotta Parsona przez Ervinga Goffmanna, Anselma Straussa, Barneya Glasera, Niklasa Luhmanna po najnowsze książki w tej serii Margaret Archer, Patricka Baerta i Filipego Carreiry da Silvy oraz Raewyn Connell. Komitet redakcyjny serii, pod kierunkiem Janusza Muchy, czuwa nad doborem tytułów, redaktorów naukowych poszczególnych książek i autorów wstępów, w których ukazywane jest znaczenie poszczególnych dzieł i wkład ich twórców w summa sociologica.

Tanatos

Ostatnio, w 2016 roku, zainicjowaliśmy serię Tanatos, wychodząc naprzeciw dyskusjom społecznym wokół śmierci. To młoda seria – ukazały się w niej dotychczas dwie książki, obie bardzo ważne. Pierwsza to tłumaczenie pracy Ernesta Beckera Zaprzeczanie śmierci, za którą autor ten w 1974 roku otrzymał Nagrodę Pulitzera. Natomiast druga książka tej serii to antologia pod tytułem Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci, której wyboru i redakcji naukowej dokonały Anna Kubiak i Małgorzata Zawiła.

Serie związane z naukami o religii: Classica Religiologica, Antropologia religii i Socjologia religii

Łącznie 32 najważniejsze dzieła światowego dorobku trzech dyscyplin, będących tłumaczeniami z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, a każdy z nich był poddany starannej redakcji naukowej i opatrzony wstępem. W seriach tych ukazały się znakomite dzieła, takich klasyków jak Marcel Mauss, Franz Boas, William James Victor Turner, Władimir Propp czy tak fundamentalne opus magnum jak trzytomowa Maxa Webera Etyka gospodarcza religii światowych czy Socjologia religii – antologia tłumaczeń z kilku języków, przygotowana przez Władysława Piwowarskiego.

Znaczenie uprzystępnionych w języku polskim teorii i badań wykracza daleko poza wąskie specjalizacje, oddziałując na wiele dziedzin nauki, sztuki i życia społecznego. Warte podkreślenia są szeroko cytowane prace, jak np. Kurta Rudolpha Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej czy Geo Widengrena Fenomenologia religii. Z kolei wyjście naprzeciw najnowszym trendem poznawczym w obu dyscyplinach wyrażają takie książki, jak Roy’a Rappaporta Rytuał i religia w rozwoju ludzkości czy Ewolucyjny krajobraz religii Scotta Atrana.

Często wydanie książek stanowiło dobrą okazję do popularyzacji zawartych w nich idei. Na przykład po wydaniu tłumaczenia książki Thomasa Luckmanna Niewidzialna religia Autor przybył do Polski – w Krakowie i Warszawie uczestniczyliśmy w spotkaniach, podczas których dyskutowaliśmy aktualną percepcję jego teorii religii w naszym kraju. Podobnie było z inną książką – Nowe ruchy religijne. Wspólnie ze znaną na całym świecie profesor London School of Economics, Eileen Barker, braliśmy udział w spotkaniach w Krakowie (Instytut Religioznawstwa, UJ), Warszawie (Instytut Socjologii UW) i Lublinie (Instytut Socjologii, KUL) promując naukowe podejście do gorąco wówczas debatowanych w Polsce nowych ruchów religijnych.

Autorzy i współpraca z instytucjami

Zakład Wydawniczy Nomos współpracuje z najlepszymi specjalistami gwarantującymi najwyższą jakość pracy wydawniczej. Pierwszoplanową rolę odgrywają oczywiście Autorzy – ich projekty wydawnicze, kunszt pisarski i warsztat naukowy. Szczególnie cieszy nas stałe grono Autorów, którzy wracają do nas, by wydać swoją drugą i kolejną książkę.

Na co dzień współpracujemy z instytucjami wspierającymi różne projekty wydawnicze, takimi jak macierzyste uczelnie Autorów, fundacje, stowarzyszenia i centra naukowe. Instytucje te dofinansowują wysoko cenione prace podoktorskie, efekty projektów badawczych, prace habilitacyjne i profesorskie.

Wyrazem wysokiej jakości publikowanych przez nas książek są nagrody i wyróżnienia, które spotykają naszych Autorów i tłumaczy. Oto kilka z nich:

We współpracy z Autorami i w całym procesie wydawniczym, oraz w funkcjonowaniu wydawnictwa jako takiego kierujemy się zasadami etyki oraz zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE).

Proces wydawniczy: praca nad książką i współpracownicy Nomosu

Bardzo ważne dla jakości naszej pracy są recenzje przygotowywane przez specjalistów i specjalistki w danych tematach. To od ich opinii zależy nie tylko to, czy propozycja wydawnicza zostanie wdrożona do dalszych etapów. Wartość recenzji jest nie do przecenienia także z innego powodu – sprzyjają one podniesieniu wartości książki, inspirują Autorów do wprowadzania zmian i istotnych uzupełnień. Po uwzględnieniu zmian porecenzyjnych, w przypadku pozytywnych konkluzji recenzentów, rozpoczynamy prace redakcyjne nad książką. Zajmuje się tym grono naszych stałych współpracowników: redaktorów i redaktorek, korektorów i korektorek, grafików i graficzek oraz redaktorów technicznych. Przygotowaną książkę oddajemy do druku zaprzyjaźnionym drukarniom.

Upowszechnienie i promocja

Nasze wydawnictwo przywiązuje dużą wagę do kwestii promowania książek. Promocja świeżo wydanych tytułów obejmuje między innymi:

Równie ważne jest dla nas rozpowszechnianie wydawanych książek. Współpracujemy z szeroką siecią hurtowni i księgarń naukowych, które dystrybuują nasze publikacje na cały polski rynek. Realizujemy też zamówienia zagraniczne. Dzięki tym działaniom książka ma szansę trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Wszelkie działania promocyjne chętnie konsultujemy z autorami. Zawsze jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły!

Open access – książki w otwartym dostępie

Będąc świadomymi przemian zachodzących na rynku wydawniczym oraz konieczności udostępniania wiedzy naukowej nieodpłatnie szerokiemu gronu odbiorców, jesteśmy otwarci na propozycje wydawnicze mające na celu publikowanie prac w tzw. open access. Posiadamy doświadczenie w wydawaniu tego typu książek (np. Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta Pawła Kubickiego, Bożeny Gierat-Bieroń i Joanny Orzechowskiej-Wacławskiej; praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Piróga Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia, a także Bibliografia getta łódzkiego 1945-2017 Izabeli Olejnik). Ponadto systematycznie staramy się udostępniać w otwartym dostępie prace wydane kilka lub kilkanaście lat temu, których nakład się wyczerpał, i które są wysoko cenione przez naszych Czytelników.

Nasze dane
Zakład Wydawniczy Nomos Sp. z o.o.
Kluczborska 25/3U
31-208 Kraków