Nomos

Prawidłowe przyporządkowanie książkom kategorii zawartych w klasyfikacji przedmiotowej jest bardzo istotne dla życia publikacji po jej wydaniu — mają one większe szanse być zamieszczone w odpowiednich miejscach np. w bibliotekach, katalogach książek, księgarniach, sklepach internetowych i portalach aukcyjnych. Dzięki temu czytelnicy z łatwością docierają do interesujących ich zagadnień, a autorzy z wynikami swoich badań do czytelników. Zakład Wydawniczy NOMOS korzysta z najnowszej klasyfikacji Thema 1.3. Jej dokładny opis znajduje się na stronach EDItEUR pod adresem https://www.editeur.org/151/Thema/ Poniżej przedstawiamy skrócone zasady doboru kategorii do Państwa książek.

 

Kategorie posiadają swoje oznaczenie literowe i cyfrowe. Kategoria główna oznaczona jest jedną literą bądź cyfrą, natomiast kategoria podrzędna literą lub cyfrą kategorii nadrzędnej i własną literą alfabetu. Literami oznaczone są kategorie tematyczne, natomiast cyframi tzw. kwantyfikatory: geograficzne, językowe, chronologiczne, celów edukacyjnych, grup docelowych i okolicznościowych oraz stylu. Przykładowo książka z zakresu historii Afryki w erze prekolonialnej będzie nosiła oznaczenie NHHA, czyli

N – Historia i archeologia,

H – Historia,

H – Historia Afryki,

A – Historia Afryki w erze prekolonialnej

Można dodatkowo książkę opisać kwantyfikatorem geograficznym 1H, czyli

1 – Kwantyfikatory geograficzne

            H – Afryka

Gdyby praca dotyczyła tylko Afryki Subsaharyjskiej, można byłoby dobrać bardziej szczegółowy kwantyfikator: 1HF, gdzie F oznacza właśnie Afrykę Subsaharyjska (Czarną Afrykę). I tak dalej, np. 1HFGK-KE-M:

1 – Kwantyfikatory geograficzne

            H – Afryka

                        F – Afryka Subsaharyjska (Czarna Afryka)

                                    G – Afryka Wschodnia

                                               K – Kenia

                                                           KE-M – (Kenijska) Mombasa

Jak widzimy, czasami bardziej szczegółowe kategorie opisywane są zestawami znaków i dywizami. Dla Krakowa istnieje odrębne oznaczenie: 1DTP-PL-PK, gdzie dwie ostatnie litery oznaczają odpowiednio D – Małopolskę, K – Kraków.

 

Kategorie powinny być dobrane możliwie najdokładniej – nie zbyt szeroko, nie za wąsko. Na przykład książka traktująca o ogólnej historii Europy, Europe. A history Normana Daviesa, powinna mieć przyporządkowaną kategorię NHD – Historia Europy. Do niej można dodać kwalifikator geograficzny: 1D – Europa, by określić omawiany w publikacji obszar, bez wyszczególniania poszczególnych państwach europejskich. Warto nadmienić, iż przypisanie kategorii 1D w takim przypadku nie jest konieczne. Nie powinno się natomiast do tego typu książki dobierać bardziej szczegółowych kategorii, np. NHDA – Historia Europy – Historia Starożytnego Rzymu lub NHDL – Historia Europy – Renesans. Tego typu wąskie kategorie można przypisywać książkom zatytułowanych np. Europe. A history of the Roman Empire.

 

Kwalifikatory powinno dobierać się jako dodatkowe do kategorii oznaczonych literami alfabetu. Są one pomocnicze w stosunku do nich i nie można poprzestać w opisywaniu książki wyłącznie na nich.

 

Nie ma ustalonej odgórnie liczby kategorii. Niektóre książki są dobrze opisane jedną bądź dwiema kategoriami, inne natomiast potrzebują bardziej obszernego opisu – szczególnie książki interdyscyplinarne i wielotematyczne.

 

Niezwykle użyteczna i polskojęzyczna wyszukiwarka kategorii znajduje się pod adresem https://ns.editeur.org/thema/pl Zachęcamy do korzystania.

 

Więcej przykładów opisów publikacji znajdą Państwa w dokumencie PDF przygotowanym przez twórców klasyfikacji, który można pobrać bezpośrednio pod adresem: https://www.editeur.org/files/Thema/Thema%20Worked%20Examples/Thema%20version%201.3%20Worked%20Examples-2.pdf

 

W razie ewentualnych pytań lub problemów prosimy o kontakt: biuro@nomos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *